Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200095

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie, vo výške 500,00 eur na projekt „Letné fototábory ATELIÉRu FANTÁZIE“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.6.2022 | Počet zobrazení: 2453
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.