Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503422200

uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Bulharskej ulici, na pozemku reg. C-KN parc č. 22140/1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy
OKDSVB 00000863

Objednávateľ
Peter Mordáčik

Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481

Dátum uzavretia
27. 6. 2022

Dátum zverejnenia
27. 6. 2022

Dátum účinnosti
28. 6. 2022

Hodnota predmetu zmluvy
419,65
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 27.6.2022 | Počet zobrazení: 2431
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.