Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-22-00

Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 15196/7 k. ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 08-83-0355-22-00
Objednávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48, v zastúpení správcom VSD, s.r.o.,
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 35,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 24.6.2022 | Počet zobrazení: 2667
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.