DODATOK č. 08 83 0656 08 03

DODATOK č. 08 83 0656 08 03 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 83 0656 08 00, ktorého predmetom je nájom pozemkov, a to časť parc. č. 1157 o výmere 590 m², časť parc. č. 1159 o výmere 1645 m², časť parc. č. 1160 o výmere 75 m², časť parc. č. 1162 o výmere 4715 m², spolu pozemky vo výmere 7025 m², nachádzajúce sa na Osuského ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748.
DODATOK č. 08 83 0656 08 03
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia
Dátum uzatvorenia: 20.06.2022
Cena: 1.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.6.2022 | Počet zobrazení: 2496
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.