Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501502200/0099

Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom, Na kopci 14, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1965/4, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286501502200/0099
Objednávateľ: Mgr. art. Filip Tůma, Nela Pocisková
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 192.- eur
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.6.2022 | Počet zobrazení: 2330
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.