Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503512200/0099

Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinné domy Sliačska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22296/1, LV č. 1, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286503512200/0099
Objednávateľ: JUDr. Katarína Sucharová
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 284.- eur
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.6.2022 | Počet zobrazení: 567
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.