Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc.č. 89/2 v k.ú. Rusovce
Číslo zmluvy: 28650374220/0099
Objednávateľ: EV Rusovce, s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 47257954
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 161.- eur
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.6.2022 | Počet zobrazení: 2044
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.