Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503462200

Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Obytný dom Baltská 5“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5242/1 a 5311/3 v k.ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503462200
Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov "Baltská 5", Baltská 5, 821 07 Bratislava, IČO: 31811426
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 720.- eur
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.6.2022 | Počet zobrazení: 2363
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.