Dodatok č. 1 k Protokolu č. 242/2021 o odňatí nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo správy mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Predmet: pozemky reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2465 – záhrada vo výmere 380 m2, parc. č. 2466 – záhrada vo výmere 378 m2, parc. č. 2467 – záhrada vo výmere 443 m2, parc. č. 2468 – záhrada vo výmere 41 m2, parc. č. 2469 – záhrada vo výmere 320 m2, parc. č. 2470 – záhrada vo výmere 269 m2, parc. č. 2471 – záhrada vo výmere 334 m2, parc. č. 1393/1 – orná pôda vo výmere 320 m2 a parc. č. 1393/2 – trvalý trávny porast vo výmere 1463 m2.
Číslo dodatku zmluvy: 242/2021
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka (odovzdávajúci), Žatevná 2, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 31.05.2022
Cena: 54 086,84.- Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.6.2022 | Počet zobrazení: 2394
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.