Protokol č. 118803722200

Protokol č. 118803722200 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práva a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava - Jarovce, ktorého predmetom je zverenie pozemkov parc. č. 9/1,9/2, 9/5, 10/8, 10/9, 787/2, 788, 789, 790 k. ú. Jarovce do správy mestskej časti Bratislava - Jarovce za účelom užívania pozemkov pod stavbou miestneho úradu Jarovce a využívanie pozemkov ako zeleň.
Číslo zmluvy: Protokol č. 118803722200
Objednávateľ: MČ Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 0.- Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.6.2022 | Počet zobrazení: 2601
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.