Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 17063/16 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: 286503252200/0099
Objednávateľ: ŠKST Bratislava, s.r.o., Zohorská 29, Lozorno
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 2440.- Eur
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.6.2022 | Počet zobrazení: 1998
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.