Dodatok č. 08 83 0585 13 01

Dodatok č. 08 83 0585 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0585 13 00, ktorého predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 08 83 0585 13 01
Objednávateľ: Bratislavské podhradie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 35 835 672
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: 5 213,37 Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.6.2022 | Počet zobrazení: 2513
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.