Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0337 22 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0337 22 00, ktorej predmetom je prenájom časti pozemku registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3884/1 vo výmere 10 m²
Číslo zmluvy: 08 83 0337 22 00
Objednávateľ: Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 13.06.2022
Cena: 300.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 15.6.2022 | Počet zobrazení: 2568
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.