Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0338 22 00

Číslo zmluvy
08 83 0338 22 00

Objednávateľ
Ing. arch. Adriana Halgašová, Ing. arch. Peter Halgaš a Ing. Dušan Janere

Dodávateľ
Hlavné mesto SR Bratislava

Názov zmluvy
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0338 22 00

Stručný popis zmluvy
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0338 22 00 , ktorej predmetom je nájom častí pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3419 a parc. č. 3651/462, spolu vo výmere 28 m², na vybudovanie a užívanie vjazdu na pozemky vo vlastníctve nájomcov na Iskerníkovej ul.

Dátum uzavretia
13. 6. 2022

Hodnota predmetu zmluvy
840
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 14.6.2022 | Počet zobrazení: 2587
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.