Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200

Číslo zmluvy
249402422200

Objednávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. I, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481

Dodávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

Názov zmluvy
Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200

Stručný popis zmluvy
Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200 uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravuje práva a povinnosti v súvislosti s užívaním kolektora za účelom umiestnenia a prevádzkovania siete kolektorov.

Dátum uzavretia
13. 6. 2022

Hodnota predmetu zmluvy
323,40
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 14.6.2022 | Počet zobrazení: 2565
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom hnuteľného majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.