Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088807851500

Predmet: nájom pozemku parc.č. 4871 – orná pôda vo výmere 325 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
Objednávateľ
Jozef Turanský, bytom Námestie sv. Františka 14, Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 10. 6. 2022
Dátum zverejnenia: 13. 6. 2022
Dátum účinnosti: 14. 6. 2022
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 13.6.2022 | Počet zobrazení: 2547
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.