Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0319 22 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0319 22 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“, k. ú. Nivy, parc. č. 15516/5, vo výmere 19 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 797.
Číslo zmluvy: 08 83 0319 22 00
Objednávateľ: Boris Gyén, Hlavná 4/3, 946 56 Dulovce
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 228,00 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.6.2022 | Počet zobrazení: 2585
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.