Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503472200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 09.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - VILA PARTIZÁNSKA“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21490 v k.ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 286503472200/0099
Objednávateľ: Martin Blaškovič, Alena Blaškovičová
Dátum uzatvorenia: 09.06.2022
Cena: 500,00 eur
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.6.2022 | Počet zobrazení: 2413
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.