Zmluva o nájme pozemku 08 83 0864 21 00

Zmluva o nájme pozemku 08 83 0864 21 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13149/20, vo výmere 14 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.
Číslo zmluvy: 08 83 0864 21 00
Objednávateľ: Aurel Janda, Bieloruská 5191/32, 821 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 30. 5. 2022
Cena: 168.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
           
 

Aktualizácia: 2.6.2022 | Počet zobrazení: 2563
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.