Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0147 17 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0147 17 00 , ktorej predmetom je ukončeniu nájmu dohodou z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 5532, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10119/14, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0147 17 00
Objednávateľ: Milan Tóth, Karadžičova 43, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 31. 5. 2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
           
 

Aktualizácia: 2.6.2022 | Počet zobrazení: 2594
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.