DODATOK č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP1900002

Na základe preukázateľného zvýšenia nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie sú zhotovitelia oprávnení upraviť jednotkové ceny uvedené v Cenníku prác - prílohe č. 2 vo výške +15%.
Číslo dodatku zmluvy: MAGSP2200025
Dodávateľ: Zhotoviteľ č. 1: Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35943653; STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282; Zhotoviteľ č. 2: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36740519; HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 44298170
Cena: 32 264 141,72 EUR
Dátum uzatvorenia: 01.06.2022
Oddelenie správy komunikácií
 

 
 
               
 

Aktualizácia: 2.6.2022 | Počet zobrazení: 2442
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.