Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0281 22 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0281 22 00, ktorej predmetom je – nájom pozemku v Bratislave, registra „C“, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/79, vo výmere 18 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.
Číslo zmluvy: 08 83 0281 22 00
Objednávateľ: MDDr. Alica Orenčáková, MDDr. Frederik Orenčák
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Cena: 216.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
               
 

Aktualizácia: 31.5.2022 | Počet zobrazení: 2668
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.