Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501762200/0099

Uzatvorená dňa 30.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia RD“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/2, LV č. 5389, k.ú. Vajnory
Číslo zmluvy: 286501762200/0099
Objednávateľ: Ing. Martin Halmo a Ing. Lýdia Halmová
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Cena: 460 EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
            
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.5.2022 | Počet zobrazení: 2746
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.