Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502612200/0099

Uzatvorená dňa 30.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom s Ateliérom“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3126, LV č. 1779, k.ú. Rusovce
Číslo zmluvy: 286502612200/0099
Objednávateľ: Ladislav Borároš
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Cena: 404 EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
           
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.5.2022 | Počet zobrazení: 2322
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.