Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva uzatvorená za účelom uloženej NN prípojky k rodinnému domu na pozemku registra C-KN parc.č. 22244/3 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286502382200
Objednávateľ: Marek Novosad a Eva Novosadová, obaja bytom Stredná 16, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 80.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.5.2022 | Počet zobrazení: 2071
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.