Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty na pozemku registra E-KN parc.č. 5282 v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286502372200/0099
Objednávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vígľašská 21, Bratislava, v zastúpení správcom Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, 830 04 Bratislava, IČO.35750634
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 359.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.5.2022 | Počet zobrazení: 2311
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.