Zmluva o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženej NN prípojky k rodinnému domu na pozemku registra C-KN parc.č. 1445 k.ú. podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: 286502932200
Objednávateľ: Ing. Jaroslav Srnka, Korytnická 21, 821 06 Bratislava a Ing. Marta Srnková, Komárnická 20, 821 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 335.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.5.2022 | Počet zobrazení: 2421
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.