Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503052200

uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky a zemného uzáveru na existujúcej plynovej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu" na pozemku reg. "C" KN parc. č. 21518/7 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286503052200
Objednávateľ: Ján Kuric, Tichá 42, 811 02 Bratislava, Simona Bubánová, Tichá 42, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 44.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.5.2022 | Počet zobrazení: 600
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.