Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 13 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 13 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu dohodou ku dňu 25.01.2022 z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 17357, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10131/12, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0349 13 00
Objednávateľ: Eva Horváthová, Súmračná 32, 821 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.5.2022 | Počet zobrazení: 2549
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.