Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503112200

uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000863
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.5.2022 | Počet zobrazení: 810
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.