Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502262200

Uzatvorená dňa 23.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebného objektu SO-83.SZ NN rozvody pre SZ (sociálne zariadenie ) MHD k stavbe "KOPČIANSKA - JUH, II. stavba Rekonštrukcia komunikácie, Bratislava, Kopčianska ul. Bratislava" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3071/4, pozemok registra „E“ KN parc. č. 5404, LV č. 4833, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286502262200
Dodávateľ: Nesto Juh Land Development, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 48179957
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 798.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.5.2022 | Počet zobrazení: 658
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.