Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502732200

Uzatvorená dňa 23.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 201 Rozšírenie verejnej kanalizácie a SO 202 Rozšírenie verejného vodovodu pre stavbu ,,Obytný súbor VILIANA“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2899/2 v k.ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000860
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 881,38.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 23.5.2022 | Počet zobrazení: 677
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.