Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503182200/0099

Uzatvorená dňa 23.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - VN, kanalizačná a vodovodná prípojka pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt FST“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 13703/1 v k.ú. Nové Mesto a pozemku registra „E“ KN parc. č. 17028 v k.ú. Trnávka.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001453
Objednávateľ: Development Magnetová, s.r.o., Herlianska 9, 821 03 Bratislava, IČO: 52536327
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 357,- EUR
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 23.5.2022 | Počet zobrazení: 618
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.