Dodatok č. 08 83 0069 14 11

Dodatok č. 08 83 0069 14 11, ktorého premetom je zmena predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., z dôvodu realizácie stavby sociálneho zariadenia pre vodičov MHD na Jasovskej ulici, na časti pozemkov parc. č. 2548/3 a 2150/4 v k. ú. Petržalka, vo výmere 23 m2.
Číslo zmluvy: 08 83 0069 14 11
Objednávateľ: Dopraný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 18.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
            
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.5.2022 | Počet zobrazení: 2603
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.