Kúpna zmluva č. 04 88 0235 22 00

Predmet: pozemky reg. „C“, parc. č. 573/13 – vodná plocha vo výmere 58 m2 a parc. č. 573/14 – vodná plocha vo výmere 7 m2, k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 04 88 0235 22 00
Objednávateľ: Ing. Ivan Kollár a manželka Eleonora Kollárová, bytom Strmé sady 7/A, Bratislava
Cena: 8 128,90 eur
Dátum uzatvorenia: 19.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
            
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.5.2022 | Počet zobrazení: 2712
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.