Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502542200

Uzatvorená dňa 18.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobná stavba ,,Rekonštrukcia elektrickej prípojky NN" na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4817/1, parc. č. 4817/4, LV č. 3958, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286502542200
Objednávateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin, IČO: 36421120
Cena: 793,03 eur
Dátum uzatvorenia: 18.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
             
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.5.2022 | Počet zobrazení: 687
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.