Kúpna zmluva č. 048802482200

Ktorej predmetom je : predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 588/4 – záhrady vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779.
Číslo zmluvy: 048802482200
Objednávateľ: Stefan MeggyesI, Katarína Meggyesiov
Cena: 10 125,00 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
       
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.5.2022 | Počet zobrazení: 2652
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.