KÚPNA ZMLUVA Č. 23/2022/SMI

Kúpna zmluva č. 23/2022/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača a to, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 17374/97 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m2, LV č. 1, v podiele 1/1 a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 17374/108 – ostatná plocha, vo výmere 402 m2, LV č. 9801, v podiele 1/24.
Číslo zmluvy: 23/2022/SMI
Objednávateľ: Vladimír Žúbor, Andrea Žúborová
Cena: 5800 eur
Dátum uzatvorenia: 05.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
            
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.5.2022 | Počet zobrazení: 2680
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.