Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502632200/0099

uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Hasičskej ul. č. 1, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22105/1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001451
Objednávateľ: Jakub Matejko, Mgr. Eva Sulovcová
Cena: 170,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.5.2022 | Počet zobrazení: 765
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.