Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501842200

uzatvorená za účelom uloženia vzdušného VVN vedenia v rámci stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, SO 601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č. 8887/888 v km 0,300-1,100 R7“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1456/101, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000859
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 15 792,32 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.5.2022 | Počet zobrazení: 727
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.