Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500072200

uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie stavebného objektu SO 521-00 Prípojka vody do tunela na južnom portáli k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/53, 3888/152, 3888/153, 2743/2 a pozemku reg. E-KN parc. č. 20775, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000810
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.5.2022 | Počet zobrazení: 643
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.