Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502022200

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 06 Prípojka NN k stavbe "Rodinné domy Kľukatá" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 3125/15 a 15488/9 a pozemok reg. "E" KN parc. č. 339/1 v k. ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 286502022200
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518; GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731198
Cena: 2259,54 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
        
 

Aktualizácia: 13.5.2022 | Počet zobrazení: 670
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.