Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502912200/0099

Zmluva uzatvorená dňa 13.05.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Stavba na individuálnu rekreáciu“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 15466/25 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286502912200/0099
Objednávateľ: Ing. Milan Kovár, Ing. Ján Kovár
Cena: 175 eur
Dátum uzatvorenia: 13.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
      
 

Aktualizácia: 13.5.2022 | Počet zobrazení: 705
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.