Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0161 22 00/0099

Predmet zmluvy: uzatvorenie riadnej zmluvy na zriadenie vecného bremena práva stavby: spevnenej plochy/komunikácie a umiestnenie/predĺženie verejného osvetlenia na pozemku parc. č. 22224/1, k. ú. Trnávka.
Číslo zmluvy: 28 88 0161 22 00/0099
Objednávateľ: Bones, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Cena: 12 933,53 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.5.2022 | Počet zobrazení: 688
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.