Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502602200

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 23 Verejná kanalizácia, SO 25 Areálový vodovod, SO 27 STL plynovod k stavbe "Bytové domy Drotárska cesta" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 4433/67, 69, 118, 124, 125, 126, 187, 188, 189, 191, 205,206 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286502602200
Objednávateľ: Rezidencie Machnáč, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO 44336047
Cena: 5690,20 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.5.2022 | Počet zobrazení: 628
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.