Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502522200

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody a vonkajšie rozvody pitnej vody a SO 08 Prípojka splaškovej kanalizácie k stavbe "Galvaniho Busness Centrum V" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 15711/34, 22222/3 v k. ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286502522200
Objednávateľ: Galvaniho 5, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO 47889926
Cena: 975,00 eur
Dátum uzatvorenia: 11.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.5.2022 | Počet zobrazení: 611
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.