Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502792200/0099

Uzatvorená dňa 10.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobnej stavby ,,Prípojka NN parcela č. 5659, 5661, k.ú. Podunajské Biskupice“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 1374/4, parc. č. 1375/4, LV č. 7278, k.ú. Podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: 286502792200/0099
Objednávateľ: Ing. Gabriela Pořízková
Cena: 61,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.5.2022 | Počet zobrazení: 826
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.