Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501922200/0099

Uzatvorená dňa 10.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a prípojky plynu k stavbe ,,Rodinný dom“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 12831, parc. č. 12930, LV č. 5567, parc. č. 12929, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: 286501922200/0099
Objednávateľ: Pavol Šípoš
Cena: 163,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.5.2022 | Počet zobrazení: 675
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.