Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej a kanalizačnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21606 v k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286502892200/0099
Objednávateľ: Ing. Peter Krnáč, Krčméryho 19, 811 04 Bratislava
Cena: 671,00 eur
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.5.2022 | Počet zobrazení: 668
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.