Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 6037, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 1225/59, k. ú. Ružinov tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0382 16 00
Objednávateľ: Vladimír Makovník, Vieska 12, 991 02 Dolná Strehová, okr. Veľký Krtíš
Cena: 0,00 eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.5.2022 | Počet zobrazení: 2739
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.